Головна сторінкаЛабораторія медіаграмотності (далі – Медіалабораторія) – це підрозділ Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, що здійснює фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітню роботу з метою оволодіння основами медіаосвіти, медіа інформаційної грамотності учня, студента, вчителя.

Діяльність Медіалабораторії здійснюється відповідно нормативних документів Ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури. 

Головні напрями роботи Медіалабораторії:

 фахово-методичний, дослідницький та культурно-освітній.

Мета та завдання діяльності Медіалабораторії:

·  на основі вивчення й узагальнення вітчизняного, європейського та світового досвіду розробити та апробувати дидактичний інструментарій / методичне забезпечення для використання засобів медіаосвіти у професійній підготовці (мовних, методичних, педагогічних, інформативних, спеціальних курсах для розвитку критичного мислення; формування умінь аналізувати, редагувати та критично осмислювати медіа текст; здійснення медіа комунікації), у професійній діяльності фахівців, майбутніх учителів нової української школи;

·  на  онлайн-платформі Медіалабораторії здійснювати проведення освітньої, фахово-методичної, дослідницької, гурткової, просвітницької, тренерської діяльності (тренінги, майстер-класи, засідань у формі круглих столів, інші заходи наукового, науково-методичного, дослідницького, культурно-освітнього спрямування у співпраці і взаємодії із закладами вищої освіти, післядипломної освіти, загальноосвітніми закладами, Академією Української Преси, IREX) з метою медіаосвіти, медіа інформаційної грамотності учня, студента, вчителя, широкого кола зацікавлених користувачів.

Немає коментарів:

Дописати коментар